درباره نمایندگی
خطوط ثابت
021۲۲۷۱۱۰۱۹,021۲۲۷۱۴۸۸۸,021۲۲۷۱۰۳۰۰
خطوط همراه
ثبت نشده است
آدرس
خیابان شریعتی ، پایین تر از میدان قدس
امتیاز این نمایندگی
0 از 0 رای