درباره مرکز خسارت
تلفن تماس
, 02122888701 , 02122888702 , 02122888703 , 02122888709
آدرس
پاسداران پایین ترازبرج سفید بوستان دوم (اخوان) اولین چهارراه نبش خ گیلان پ 52
شرکت های بیمه
بيمه ايران