درباره مرکز خسارت
تلفن تماس
, 02188973323 , 02188973324 , 02188973325
آدرس
خیابان دکتر فاطمی -مقابل وزارات کشور-کد پستی 1415784681
شرکت های بیمه
بيمه ايران