درباره مرکز خسارت
تلفن تماس
, 02144195831 , 02144195832 , 02144195833 , 02144195834 , 02144195835
آدرس
کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج – بعد از ایران خودروجنب بانک تجارت
شرکت های بیمه
بيمه ايران