درباره پزشک
تلفن تماس
02133163936
خطوط همراه
ثبت نشده است
تخصص
متخصص داخلي
آدرس
خیابان پیروزی-بلوارابوذر-نبش 12شرقی-پلاک639
شرکت های بیمه
بيمه ايران