درباره پزشک
تلفن تماس
02136270021
خطوط همراه
ثبت نشده است
تخصص
پزشک عمومي
آدرس
ورامین- خیابان دولت- مجتمع ادارات- دفتر مرکزی آبفای جنوب شرقی استان تهران
شرکت های بیمه
بيمه ايران