درباره پزشک
تلفن تماس
02155655522
خطوط همراه
ثبت نشده است
تخصص
متخصص داخلي
آدرس
خیابان قزوین- خیابان قلعه مرغی- ایستگاه مدرسه- مقابل آتش نشانی- نبش کوچه زمانی- پلاک یک
شرکت های بیمه
بيمه ايران