درباره بیمارستان
خطوط ثابت
02188029600 02188029668


آدرس
خیابان کارگر شمالی- نبش جلال آل احمد
شرکت های بیمه