درباره بیمارستان
خطوط ثابت
02149796000


آدرس
بزرگراه همت غرب - بعد از پل شهید ستاري - بلوار کامران کبیري طامه - خیابان بهار - شماره 17
شرکت های بیمه