درباره بیمارستان
خطوط ثابت
04136577336


آدرس
خیابان عباسی - روبه روی کلانتری
شرکت های بیمه